ดำรงกิจ มหาดไทย ด้วยใจรัก มอบเกียรติภักดิ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ปวงประชา

ประมวลภาพภารกิจ

MOINETWORK

ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐

055-258-955

“มีหัวใจบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยีสีเขียว”