"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

 

 

ข่าวภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สป.มท.

 
ข่าวภายในกระทรวงมหาดไทย
สมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯสิ่งก่อสร้างของศสข.๘ (พิษณุโลก)
หน้า ๑ ถัดไป
 

 

กิจกรรม ๕ ส ศสข.๘ (พิษณุโลก) ๓๐ พ.ย.๖๑

 

 

ถปภ. พระเจ้าหลานเธอฯสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จ.พิษณุโลก ๗ พ.ย.๖๑

ถปภ. พระเจ้าหลานเธอฯสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จ.นครสวรรค์ ๒๘- ๒๙ ต.ค.๖๑

ถปภ. พระเจ้าหลานเธอฯพัชรกิติยาภาฯ จ.เชียงใหม่ ๑๔-๑๖ ต.ค.๖๑
สนับสนุนเครื่องมือฯประชุมคณะรัฐมนตรีฯ จ.เพชรบูรณ์๑๖-๑๘ ก.ย.๖๑

หน้า ๑ ถัดไป

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)
ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
zonel8.pitsanulok@gmail.com