"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

 

 

ข่าวภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สป.มท.

 
ข่าวภายในกระทรวงมหาดไทย
สมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯปรับปรุงบ้านพักฯ ศสข.๘ (พิษณุโลก)
หน้า ๑ ถัดไป
 

 

สนับสนุนเครื่องมือสื่อสารประชุมคณะรัฐมนตรีฯ จ.นครสวรรค์ ๙-๑๒ มิ.ย.๖๑

 

 

ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.พิษณุโลก ๗-๘ มิ.ย.๖๑

ถปภ. พระเจ้าหลานเธอฯสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จ.นครสวรรค์ ๒๕- ๒๗ พ.ค.๖๑

ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.เชียงใหม่ ๒๕-๒๗ เม.ย.๖๑
ถวายความปลอดภัยฯ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จ.นครสวรรค์ ๕-๗ มี.ค.๖๑

หน้า ๑ ถัดไป

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)
ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
zonel8.pitsanulok@gmail.com