"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

 

 

ข่าวภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สป.มท.

 
ข่าวภายในกระทรวงมหาดไทย
สมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียนฯ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐
หน้า ๑ ถัดไป
 

 

สนับสนุนเครื่องมือฯประชุมคณะรัฐมนตรีฯ จ.เพชรบูรณ์๑๖-๑๘ ก.ย.๖๑

 

 

ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.เพชรบูรณ์ ๑๒-๑๓ ส.ค.๖๑
ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.นครสวรรค์ ๗-๘ ส.ค.๖๑
กิจกรรม ๕ ส ศสข.๘(พิษณุโลก) ๒๕ ก.ค.๖๑

สนับสนุนเครื่องมือสื่อสารภารกิจถ้ำหลวงฯ จ.เชียงราย ๒๘ มิ.ย.-๑๑ ก.ค.๖๑

หน้า ๑ ถัดไป

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)
ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
zonel8.pitsanulok@gmail.com