"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

 

 

ข่าวภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สป.มท.

 
ข่าวภายในกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯบ้านพักข้าราชการ ศสข.๘ (พิษณุโลก)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หน้า ๑ ถัดไป
 

 

ถวายความปลอดภัยฯ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จ.นครสวรรค์ ๕-๗ มี.ค.๖๑

 

 

ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.เชียงราย ๑๑-๑๕ ก.พ.๖๑
กิจกรรม ๕ ส. ศสข.๘ (พิษณุโลก) ๘ ก.พ.๖๑
ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.เชียงใหม่ ๒๑-๒๖ ม.ค.๖๑
ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพฯ จ.น่าน ๑๕-๑๘ ม.ค.๖๑

หน้า ๑ ถัดไป

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)
ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
zonel8.pitsanulok@gmail.com